Международен културен обмен

Международен културен обмен

Медиа:


В изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц – мост над река Дунав“, сдружение „Фолклорен извор“ съвместно с НЧ „Светлина – Царевец 1927“ в с. Царевец проведоха културен обмен между България, Германия, Турция, Италия, Венецуела и Испания. На 17.12.2021 г. в Центъра за култура и образование „Фолклорен извор“ бяха пресъздадени обичаите „Бъдни вечер“, „Коледа“ и „Сурвакане“, с участието на деца от детска градина „Радост“ от гр. Свищов и с. Царевец. Целта на мероприятието беше да се запознаят чужденците с местните традиционни обичаи по време на едни от най-популярните дни в годината при всички народи.