Нов сборник с научни изследвания

Нов сборник с научни изследвания

В изпълнение на дейностите по проекта „Традиции и танц – мост над река Дунав“ и с финансовото съдействие на Сдружение „Фолклорен извор“ излезе от печат сборника „Градиво за изследване на детето, децата, детството“.Това е втора книга, плод на изследователската дейност на академични учени, педагогически специалисти и музейни работници. Проучванията, включени в сбоника са представени на научна конференция „Детето, децата, детството (етнокултурни аспекти)“, проведена в град Сопот на 1 и 2 юни 2019 година.

 

Направените научни разработки имат съществен принос за разширяване полето на изследване на децата и детството.

 

Съставители на сборника са проф. Маргарита Карамихова и Борислава Петрова.