Нов сборник

Нов сборник

С помощта и съдействието на сдружение „Фолклорен извор“ излезе от печат нов сборник „Бракът, семейството, родът, обществото: аспекти, проблеми, научни възгледи и интерпретации“. Сборникът е съставен от доц. д-р Петя Банкова в чест на 65-годишнината на проф. днк Маргарита Карамихова. В нигата са включени науни публикации на различни изследователи и учени, като съдържанието е разделено в три секции: културулогична, историческа и етнологична. Общо 13 автори пишат по проблемите на обществото в личен и обществен план, позовавайки се на задълбочени проучвания.