Нова книга за традициите

Нова книга за традициите

От печат излезе новият сборник „Градиво за изследване на трдициите“, включващ шеснадесет научно-изследователски труда на хора работещи в областта на етнологията.

Книгата е следствие от проведената през 2019 година, в с. Царевец, общ. Свищов, национална кръгла маса „Традициите днес – мостове през границите“. Участие в кръглата маса и съответно в сборника вземат изследователските проучвания на представители от различни институции и организации като Сдружение „Фолклорен извор“, Център за етнология и културна антропология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН и др. Темите на докладите отварят широк кръг въпроси за приемствеността между поколенията върху основата на интердисциплинарните принципи.

Съставител на сборника е проф. Маргарита Карамихова.

Книгата се издава с финансовата помощ на сдружение „Фолклорен извор“ в изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц – мост над река Дунав“.