Ново сътрудничество

Ново сътрудничество

Сдружение „Фолклорен извор“ подписа Договор за сътрудничество и съвместна дейност с Фондация „Гласове на традицията“.

Чрез този документ, двете страни заявяват официалното си съгласие за съвместна работа в областта на подпомагането, активизирането и поощраването на фолклорното, театралното, музикалното, художественото и други видове изкуства в България и извън нея.

Двете организации имат съвместни планове за работа по проекти финансирани от европейските програми за развитие в областта на културата, изкуствата и нематериалното наследство. За целта се предвиждат дейности с други държави, с цел културен обмен и сближаване между хората на изкуството; насърчаване приемствеността на младото поколение към творчески дейности; ангажиране на деца и ученици в различни образователни и културни прояви; разработване на форми и модели на добри практики за интеграция в образователната система; организиране на събития в сферата на образованието и културата и още десетки други цели и планове.

Сдружение „Фолклорен извор“ и Фондация „Гласове на традицията“ се споразумяха да обединят усилията си в подкрепа на добри идеи и проекти в полза на хората занимаващи се с култура и като цяло в полза на общоността.