Сътрудничество

Сътрудничество

Сдружение „Фолклорен извор“ сключи Договор за сътрудничество и съвместна дейност със сдружение „Център за етнология и културна антропология“.

Двете организации ще си сътрудничат в областта на подпомагането, активизирането и поощряването на фолклорното изкуство, духовните ценности, културно-историческото наследство и добрите практики в развитието на гражданското общество в България. Обща цел е да се постигне културен обмен на традиции, народно песенно и танцувално творчество, ястия, движимо и недвижимо културно наследство. Сдруженията ще работят още за насърчаване сближаването на български и международни фолклорни групи, приемствеността и привличането на младото поколение към родните духовни, културни и фолклорни традиции, приобщаването на различни социални и възрастови групи от населението към активно общуване с фолклора. Общитите дейности предвиждат организиране на срещи, форуми, представления, фестивали и други формати на територията на България и други държави.