Фолклорната памет – традиции и съвременност

Фолклорната памет – традиции и съвременност

Медиа:


На 16 октомври 2021 г. в конферентната зала на Центъра за култура и образование в с. Царевец, беше проведен научен семинар на тема „Фолклорната памет – традиции и съвременност.“ Събитието беше организирано съвместно от Сдружение „Фолклорен извор“, НЧ „Светлина-Царевец 1927“ и Център за етнология и културна антропология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц – мост над река Дунав“. Участие взеха специалисти и изявени имена в сферата на етнологията, историята и фолклористиката. Семинарът има за цел да представи научното познание за културата и народния бит на българите, като го направи достъпно в национален и международен план.