Партньорство с НЕЕК-ЮНЕСКО

Партньорство с НЕЕК-ЮНЕСКО

От май 2022 г. официален партньор на сдружение "Фолклорен извор"в организирането на МФФ "Фолклорен извор" за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство е Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО. В потвърждение на споразумението в писмото до сдружението се казва: "След проведено обсъждане и съгласуване от страна на изпълнителния съвет на ННЕК - ЮНЕСКО, бе взето единодушно решение за утвърждаване на съвместно сътрудничество със Сдружение „Фолклорен извор“, с. Царевец, общ. Свищов, с което потвърждаваме и приемаме с радост възможността ни да...

Виж повече
Сдружение „ Фолклорен извор“  като партньор на Община Свищов организира дейността на 4 Творчески студиа от началото на месец април 2022 г

Сдружение „ Фолклорен извор“ като...

Творческо студио „СПОРТ“ е едно от четирите творчески студия, които организира Сдружение „Фолклорен извор“,  по проектна дейност...

Виж повече
Сдружение „ Фолклорен извор“  като партньор на Община Свищов организира дейността на 4 Творчески студиа от началото на месец април 2022 г.

Сдружение „ Фолклорен извор“ като...

Творческо студио „Изобразително и приложно изкуство“ е едно от четирите творчески студия, които организира Сдружение „Фолклорен извор“,...

Виж повече
Протокол от заседание

Протокол от заседание

Протокол №2/ 29.03.2022 - виж тук

Виж повече
Протокол от заседание

Протокол от заседание

Протокол №1 / 28.03.2022 г. - виж тук График за провеждане на събеседване - виж тук

Виж повече
Обява по Процедура за подбор на персонал

Обява по Процедура за подбор...

ОБЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ   Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Социално – икономическа...

Виж повече
МФФ „Фолклорен извор“ 2022

МФФ „Фолклорен извор“ 2022

Международният фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ ще се проведе от 3 до 7 август 2022 г. В рамките...

Виж повече

Проекти

Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Създаване на нова социална услуга...

Приключен Договор на Сдружение „Фолклорен извор“ №BG16RFOP001-5.002-0006-C01-U-02/94-Д-160 от 18.02.2019 година с предмет: „Услуги по организиране на събития...

Виж повече
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Действащ Сдружение „Фолклорен извор“ е партньор за изпълнение на дейности по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи....

Виж повече

Полезни връзки