Обява по Процедура за подбор на персонал

Обява по Процедура за подбор...

О Б Я В А ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО...

Виж повече
МФФ „Фолклорен извор“ 2022

МФФ „Фолклорен извор“ 2022

Международният фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ ще се проведе от 3 до 7 август 2022 г. В рамките...

Виж повече
Догодина

Догодина

"Догодина" се казва най-новата песен на дуета Ива и Велислава Костадинови, която се появи на 22 февруари...

Виж повече
Покана

Покана

П О К А Н А НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“  ...

Виж повече
Кулинарно пътешествие

Кулинарно пътешествие

На 18 декември 2021 г. в кухнята на Центъра за култура и образование "Фолклорен извор" се проведе...

Виж повече
Международен културен обмен

Международен културен обмен

В изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц – мост над река Дунав“, сдружение "Фолклорен извор"...

Виж повече
Динамика на социалното пространство

Динамика на социалното пространство

С финансовата подкрепа на Сдружение "Фолклорен извор" и в изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц –...

Виж повече

Проекти

Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Създаване на нова социална услуга...

Приключен Договор на Сдружение „Фолклорен извор“ №BG16RFOP001-5.002-0006-C01-U-02/94-Д-160 от 18.02.2019 година с предмет: „Услуги по организиране на събития...

Виж повече
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Действащ Сдружение „Фолклорен извор“ е партньор за изпълнение на дейности по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи....

Виж повече

Полезни връзки