Кулинарно пътешествие

Кулинарно пътешествие

На 18 декември 2021 г. в кухнята на Центъра за култура и образование "Фолклорен извор" се проведе кулинарно пътешествие между Испания, Турция, Германия, Венецуела и Италия. По идея на Сдружение "Фолклорен извор" представителите на изброените държави приготвиха традиционни за националната им кухня ястия, с което представиха част от своята култура. Мероприятието бе в съответствие със целите и дейностите на проект „Традиции и танц – мост над река Дунав“.

Виж повече
Международен културен обмен

Международен културен обмен

В изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц – мост над река Дунав“, сдружение "Фолклорен извор"...

Виж повече
Динамика на социалното пространство

Динамика на социалното пространство

С финансовата подкрепа на Сдружение "Фолклорен извор" и в изпълнение на дейностите по проект „Традиции и танц –...

Виж повече
Фолклорната памет – традиции и съвременност

Фолклорната памет – традиции и...

На 16 октомври 2021 г. в конферентната зала на Центъра за култура и образование в с. Царевец,...

Виж повече
Концерт на Танцов състав „Творецът“

Концерт на Танцов състав „Творецът“

По инициатива и с подкрепата на Сдружение "Фолклорен извор" на 18.09.2021 година се проведе творческа вечер-концерт на...

Виж повече
20-та Национална среща-семинар на ЦИОФФ България

20-та Национална среща-семинар на ЦИОФФ...

Сдружение "Фолклорен извор" взе участие в 20-та Национална среща-семинар на ЦИОФФ България, която се състоя на 15.05.2021...

Виж повече
ПОКАНА

ПОКАНА

П О К А Н А НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“ Управителният...

Виж повече

Проекти

Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Създаване на нова социална услуга...

Приключен Договор на Сдружение „Фолклорен извор“ №BG16RFOP001-5.002-0006-C01-U-02/94-Д-160 от 18.02.2019 година с предмет: „Услуги по организиране на събития...

Виж повече
Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Действащ Сдружение „Фолклорен извор“ е партньор за изпълнение на дейности по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи....

Виж повече

Полезни връзки