Статут

 • Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор 2019“ ще се проведе на 1, 2, 3 и 4 август в село Царевец, община Свищов.
 • Официалния срок за записване е от 1 април до 1 юни.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

1. Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” се провежда в село Царевец, община Свищов.

2. „Фолклорен извор” е фестивал с конкурсен характер.

3. Фестивалът е ежегоден и се провежда в последните четири дни от първата седмица на месец август.

4. Организатори на НФФ „Фолклорен извор” са:

4.1.  Сдружение „Фолклорен извор“

4.2.  НЧ „Светлина – Царевец 1927”

4.3.  Кметство Царевец

4.4.  Община Свищов

5. Фестивала се провежда под патронажа на Министерство на културата.

6. Генерален спонсор на фестивала – ППОК „Изгрев 93”с председател Ганчо Ламбев.

7. Медийни партньори са БНТ, БНР, Фен Фолклор ТВ и Информационна агенция и радио верига Фокус.

8. Журито на фестивала е съставено от професионалисти, доказали се имена във фолклора:

8.1.  Юлия Цанкова / фолклорист / – Председател на журито

8.2.  Гуна Иванова / народна певица /

8.3.  Проф. Елена Кутева / директор на ДФА „Филип Кутев“ /

8.4.  Д-р Силва Хачерян / Държавен експерт в отдел „Регионални дейности“ на Министерство на културата /

8.5.  Даниел Спасов / народен певец /

8.6.  Димитър Манов / хореограф /

8.7.  Генчо Генчев / Предс. на фестивала /

 

Повече за членовете на журито може да научите в меню „Регламент/Жури“.

 


 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, оркестри, клубове, ансамбли, индивидуални изпълнители и др., които представят българския фолклор.

2. Няма ограничение за възрастта на участниците.

3. Записването за участие се осъществява в срок, предварително обявен от организаторите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако броя на записалите се за участие във фестивала е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявления, приемането на такива ще бъде преустановено независимо, че крайния срок е все още в сила. Това си право организаторите запазват с оглед на това, че постъплението на заявки е най-активно в края на периода, когато и четирите фестивални дни са запълнени.

4. Подаване на заявка може да се осъществи чрез електронната форма в сайта на фестивала. Заявката може да се изпрати по пощата на посочения в сайта адрес за кореспонденция.

4.1   Задължително е посочването на телефон и адрес за обратна връзка.

4.2   За всеки състав или индивидуален изпълнител се изпраща отделна заявка.

5. Денят за участие и реда на явяването се определя от организаторите, след постъпване на заявките, като се взема в предвид посочения за предпочитан от участника ден.

6. Всички Културни клубове от община Свищов и страната, и всички художествени състави от община Свищов подават заявление за участие в първия и втория фестивални дни.

7. Програмата с реда на изпълненията се публикува на сайта на фестивала, преди началото му.

8. В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си на „Регистратура”. От там ще им бъде съобщен реда и точния час на изявата им, съобразен към моментното състояние  на програмата.

ВАЖНО! Молим всеки, който закъснява или се е отказал от участието си да уведоми организаторите на тел.: 0882 334 622.

9. Всички  разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците.

10. Организаторите съдействат за осигуряване на хотели на преференциални цени.

11. Такси за участие във фестивала няма.

12. В деня на пристигане и регистриране на участниците се предлага договорно споразумение „Декларация“, нотариално заверена, с която участника и/или негов представител се съгласява да бъде заснеман  аудио и видео, а изпълненията да бъдат предоставяни от организаторите на различни медии. Тази декларация се сключва между организатора и участниците по силата на Закона за авторските права. Отказ от страна на участниците да подпишат декларацията означава, че тяхното изпълнение няма да бъде заснемано и излъчвано никъде.

 


 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1. „Фолклорен извор” се провежда в четири дни.

2.Първият фестивален ден започва в 10.00 часа с официална част – Откриване.

3.Втория, третия и четвъртия фестивални дни започват от 8.30 часа и завършват след изпълнението на последния участник от програмата.

4. Всеки участник регистрира на „Регистратура” присъствие и трябва да е в готовност, минимум 30 минути преди своето представяне.

5. След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.

6. Крайния резултат от оценката на журито се сформира на база четирите фестивални дни.

7. На тържествена церемония, в последната фестивална вечер се обявяват и се връчват всички „специални награди“.

8. Резултатите от класирането по категории и списъка с всички наградени се публикува на сайта на фестивала от 3 до 5 работни дни, след приключване на изданието.

9. Всички награди /дипломи и медали/ се предоставят от организаторите на участниците по удобен за тях начин и на адреса посочен в заявката за участие.

10. Всеки фестивален ден завършва с концерт на специален гост. Възможно е международно участие.

11. На разположение на всички участници и гости е целия екип на фестивала – организатори, сътрудници, медицински екип, охрана.

12. Организаторите осигуряват личен асистент „гид” в случай, че група е заявила престой с нощувка. Той ще има задължението да посрещне, настани и разходи участниците из местните забележителности. Всички въпроси по време на пребиваването може да се отправят към него.

13. Фестивалът се провежда в летния театър на с. Царевец. При лоши метеорологични условия се провежда в салона на НЧ „Светлина- Царевец 1927“.

14. Церемонията по награждаване се провежда на открита сцена, на площада в село Царевец.

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да правят промени в статута за настоящото и следващи издания на фестивала.

 


 

РЕГЛАМЕНТ

Във фестивала могат да участват и ще бъдат оценявани както следва:

 

1. Фолклорни ансамбли

Група Времетраене Класиране
Самод. ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Профес. ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Детски ансамбли до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/


2. Танцови състави за автентичен фолклор

Група Времетраене Класиране
от 7 до 12 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/
от 12 до 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/
над 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

3. Танцови състави за обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
от 7 до 12 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/
от 12 до 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/
над 18 години до 15 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

4. Клубове за народни хора

/няма възрастови групи/

Група Времетраене Класиране
Клубове до 10 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

5. Певчески състави за автентичен фолклор

Група Времетраене Класиране
Женски до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Мъжки до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Детски до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Смесени до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

6. Певчески състави за обработен фолклор

/от състав не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или един дует/

Група Времетраене Класиране
от 7 до 12 години до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
от 12 до 18 години до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
над 18 години до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

7. Хорове

Група Времетраене Класиране
Женски до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Мъжки до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Детски до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Смесени до 3 песни, общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

8. Индивидуални изпълнители

 • От състав не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или един дует
 • Да се посочи точната възраст на участника

8.1. Певци – автентичен и обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
от 7 до 12 години до 2 песни, общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/
от 12 до 18 години до 2 песни, общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/
над 18 години до 2 песни, общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/


8.2. Инструменталисти – автентичен и обработен фолклор

Група Времетраене Класиране
от 7 до 12 години до 2 изпълн., общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/
от 12 до 18 години до 2 изпълн., общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/
над 18 години до 2 изпълн., общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

9. Камерни формации

9.1   Дуети

9.2   Триа

9.3   Квартети

9.4   Други

Група Времетраене Класиране
от 7 до 12 години до 2 изпълн., общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/
от 12 до 18 години до 2 изпълн., общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/
над 18 години до 2 изпълн., общо до 6 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

10. Народни оркестри

Група Времетраене Класиране
Битов

/само от народни инструменти/

до 2 изпълн., общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Смесен

/от народни и др. инструменти/

до 2 изпълн., общо до 8 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

11. Обичай

11.1. Препоръчително е обичая да представя типични за района на състава традиции.

11.2. Задължително е да изпратите кратка анотация за обичая, който ще представите. От коя фолклорна област, какво представлява, защо се е извършвал и пр.

11.3. Анотацията може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако използвате електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за обичая впишете в поле „репертоар”.

Група Времетраене Класиране
Обичай до 20 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

12. Словесен фолклор

/Сценки, разкази, случки, скечове и др. от народното творчество и фолклора/

Група Времетраене Класиране
До 18 години до 7 мин. I, II и III място /медал и грамота/
Над 18 години до 7 мин. I, II и III място /медал и грамота/

 

Предвиждат се индивидуални парични награди за всички категории.

 


 

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

 

1. Най-добър музикален съпровод

 • Наградата се присъжда на индивидуален инструменталист, група или оркестър, които съпровождат вокалното или танцовото изпълнението на участника.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

2. Най-запазена носия

 • Може да участва една носия или носиите на група, състав, ансамбъл и др.
 • Приоритет в оценяването ще имат носии, които са автентични, на много години, които имат някаква история около създаването им или притежателя им, които са изключителни по своята украса и запазен вид.
 • За участие в тази категория е нужно да се изпрати анотация.
 • Анотацията може да изпратите по пощата, ако сте избрали да се регистрирате за участие по този начин. Ако сте предпочели електронната форма на сайта, която се намира в меню „контакти”, информацията за носията впишете в поле „репертоар”.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

3. Атрактивно изпълнение

 • Наградата се присъжда за атрактивно сценично поведение и емоционално присъствие.
 • Отличието може да бъде присъдено за индивидуално или групово изпълнение.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

4. Най-млад участник

 • Наградата се присъжда на участник, чиято възраст е най-малката регистрирана.
 • В електронната форма „Регистрация за участие“ в сайта на фестивала има специално отделена секция за регистрирането на такива участници.
 • Наградата е една – грамота. Връчва се след изпълнението.

 

5. Най-възрастен участник

 • Наградата се присъжда на участник, чиято възраст е най-голямата регистрирана.
 • В електронната форма „Регистрация за участие“ в сайта на фестивала има специално отделена секция за регистрирането на такива участници.
 • Наградата е една – грамота. Връчва се след изпълнението.

 


 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ                                  

 

1. Награда на публиката

 • Връчва се на изпълнение, което публиката е възприела най-добре, и на което е реагирала най-емоционално.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

2. Награда на сдружение „Фолклорен извор“

 • Наградата се присъжда на институция или организация за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една –грамота, плакет и компютърна конфигурация. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

3. Награда на сдружение „Фолклорен извор“

 • Наградата се присъжда на състав или индивидуален изпълнител за изпълнение в различните категории.
 • Наградите са десет –грамота, плакет и сумата от 200 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

4. Награда „Фолклорна звездица“ на името на Лора и в памет на всички деца загинали в река Лим

 • Наградата се присъжда от Илиян Николов, бащата на Лора и основател на конкурса за млади изпълнители на популярна песен „Звездици за Лора“ – Свищов. Връчва се на млади прохождащи изпълнители на фолклорни песни.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 300 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

5. Награда на Кмета на кметство Царевец

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

6. Награда на Кмета на община Свищов

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

7. Награда на Генералния спонсор – ППОК „Изгрев 93”

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

8. Награда на „Инвестбанк“ АД – клон Свищов

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградите са две – грамота, плакет и сумата от 100 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

9. Награда на фондация „Димитър Хадживасилев“

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Две парични награди, на стойност по 300 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

10. Награда на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота и плакет. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

11. Награда на Платформа „Агора“

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една на стойност 200 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

12. Награда на Мобилтел ЕАД (Мтел)

 • Пет предметни награди – смартфон, за отлично представяне на индивидуални изпълнители във всички категории и възрастови групи.

 

13. Награда на Vivacom

 • Пет предметни награди – таблет, за отлично представяне на индивидуални изпълнители във всички категории и възрастови групи.

 

14. Награда на „Фен Фолк ТВ“

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота и плакет. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

15. Награда на Българско Национално радио „БНР”

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота и плакет. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

16. Награда на Българска Национална телевизия „БНТ“

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е една – грамота, плакет и участие в предаването „Иде нашенската музика“. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

17. Награда на Фондация „Българско танцово изкуство“

 • Наградата се присъжда за изпълнение, което съответния представител е оценил най-високо.
 • Наградата е на стойност 300 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 


 

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ

 

1. Награда на Министерство на културата на Република България

 • Наградата може да е една, две или три и се присъждат за високи творчески постижения и принос за развитието на българския фолклор
 • Наградата е диплома от Министъра на културата, с восъчен печат „Мадарски конник“. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

2. „Постоянство и традиция“

 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, група, състав, ансамбъл и др. за принос в опазването и развитието на българския фолклор.
 • Наградата е една – плакет, диплома и 200 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

3. „Гласът на Фолклорен извор” 

 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, в категория „певческо изкуство“ за високо вокално майсторство.
 • Наградата е една – статуетка, диплома и 300 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

4. „Лауреат” 

 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, група, състав, ансамбъл и др. за най-добро комплексно представяне в областта на обработения фолклор.
 • Наградата е една – статуетка, диплома и 500 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 

5. „Приз”

 • Наградата се присъжда на индивидуален участник, група, състав, ансамбъл и др. за най-добро комплексно представяне в областта на автентичния фолклор.
 • Наградата е една – статуетка, диплома и 1000 лв. Връчва се на заключителната церемония по награждаване.

 


 

Авторските права на всички предметни награди – статуетки, медали, плакети, пластики, печатни материали, грамоти, дипломи и др. са притежание на НФФ „Фолклорен извор“.