АДРЕС:

 

с. Царевец – 5282, общ. Свищов, обл. Велико Търново

ул. „Четвърта“ №2

Лице за контакти: Цветелина Димитрова

e-mail: folklorenizvor@gmail.com