Изложба на ТС „Изобразително и приложно изкуство“ гостува в Средно училище „Димитър Благоев“

Изложба на ТС „Изобразително и приложно изкуство“ гостува в Средно училище „Димитър Благоев“

Медиа:


На 29.06.2022г. участниците в Творческо студио “Изобразително и приложно изкуство“, което стартира дейността си през м. април 2022 г.  откриха изложба във фоайето на СУ ,,Димитър Благоев“ гр. Свищов.

Още от пръв поглед е видно, че експозицията е много пъстра. Повечето от младите творци разкриват своето вдъхновение по различните теми, с които са се занимавали в творческото студио до момента. Идеята е да представят първите си стъпки и различните техники, с които са се запознали пред аудитория от връстници в училището в Свищов.

Участниците в творческото студио, създадено от Сдружение „Фолклорен извор“ вече създадоха приятелски отношения в неформалната извънучилищна среда по време на заниманията си. В духа на толерантност протече дори самият подбор  за включване в изложбата. По време на групов конферанс  първо  изразиха собственото си мнение и естетически възгледи, след което се обединиха и единодушно взеха решение кои творби да включат.

Младите творци сами старателно подготвиха работите си. Процесът на подготовка  включваше подрязване, паспартиране, оформяне на табла и т.н. След което ги подредиха съвсем естествено си направиха снимки за спомен. Сплотената работа и ентусиазмът на децата, за създаване на изложбата, предадоха различно настроение  в училищната сграда.

Творческото студио е създадено по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“  финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.056-0015-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.

Сдружение „Фолклорен извор“