Концертна изява пред публика на ТС „Сценично изкуство“

Концертна изява пред публика на ТС „Сценично изкуство“

Медиа:


На 24.06.2022 г. участниците в Творческо студио „Сценично изкуство“, което стартира дейността си през м. април 2022 г.  се представиха пред публика  в рамките на празничната програма организирана от Община Свищов по повод 145 години от освобождението на Свищов.

Участниците в творческото студио със своите изпълнения впечатлиха публиката, внасяйки настроение и младежка емоция в изпълненията си. В концерта „145 години свободно творчество“ се включиха състави и изпълнители от община Свищов, това позволи  на танцьорите от творческото студио да създадат нови познанства.

Творческото студио  е създадено по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.056-0015-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.

Сдружение „Фолклорен извор“