КРЪГЛА МАСА

КРЪГЛА МАСА

Медиа:


Сдружение „Фолклорен извор“ съвместно с Център за Етнология и Културна Антропология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община Свищов организираха за първи път Национална кръгла маса на тема „Традициите днес – мостове през границите“. Научното събитие беше първо за новооткрития Център за култура, образование и отдих в с. Царевец, изграден по програма Interreg V-A Румъния – България, партньор по който е Сдружението.

Събитието събра на едно място изследователи, учени и специалисти в областта на историята и етнологията. В рамките на един ден бяха представени доклади с различна насоченост и се разискваха теми касаещи не само науката, но и обществото във всичките му прослойки.

Модератор на конференцията беше проф. днк Маргарита Карамихова. Участие с доклади и презентации взеха представители на университети, културни институции, докторанти и др.

Интерес към събитието имаше от страна на местното население, представители на културните институции и учебните заведения в Свищов, както и от участниците и гостите на Международния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“, по време на който се състоя кръглата маса.