Промоция

Промоция

Медиа:


На 28 ноември 2020 г. в Софийска градска художествена галерия се състоя промоцията на музикалния албум „Песента на славия“ на квартет „Светоглас“.

Реализирането на проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Сдружение „Фолклорен извор“. През азвгуст същата година Сдружението предприе популяризиране на компкатдиска като осигури безвъзмездно да се подарява на всички участници в Девети Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ в с. Царевец, общ. Свищов. В рамките на форума бяха раздадени над 400 копия от уникалния албум.

Издаделство Гега Ню има планове албума на „Светоглас“ да се разпространява в Европа, Америка и Япония.