Работна среща по проект „Традиция и танц – мост над река Дунав“

Работна среща по проект „Традиция и танц – мост над река Дунав“

Медиа:


Представители на Кметство с. Царевец, НЧ „Светлина – Царевец 1927“ и сдружение „Фолклорен извор“ бяха на посещение при румънските партньори по проекта „Традиция и танц – мост над река Дунав“.
На 5 юли в кметство Концещи, област Телеорман в Румъния на работна среща бяха обсъдени и начертани бъдещите дейности за реализиране на партньорство между двете страни по проекта.
Това, което предстои в най-близък план е осъществяването на още една работна среща през юли и след това се очакват румънски фолклорни групи да вземат участие в МФФ „Фолклорен извор“ в с. Царевец, който ще се проведе от 3 до 7 август 2022 г. В рамките на четирите фестивални дни, партньорите от Румъния ще се запознаят с традициите, обичаите и нравите на местното българско население. Ще имат възможността да научат повече за нашите песни, танци и кухня, и да се занимават практически с тяхното изучаване и усвояване. На свой ред гостите ще представят по време на фестивала автентичен румънски фолклор, като ще пресъздадат и традиционни обичаи. Визитата ще бъде върната през септември, когато свищовски фолклорни групи ще посетят фестивала, организиран от румънските партньори. Тогава българските представители ще имат възможността да научат повече за традициите и обичаите на местното население и да представят на тяхната публика българския фолклор.
По време на състоялата се работна среща, гостуващата българска делегация беше запозната с реализирането на дейностите по проекта на румънска територия, където също е изграден културен център, подобно на този в с. Царевец.
Проектът „Традиция и танц – мост над река Дунав“ се реализира по програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.