Сътрудничество

Сътрудничество

Медиа:


Сдружение „Фолклорен извор“ реализира поредния акт на партньорство, в подкрепа на българската култура като подписа Договор за сътрудничество със СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново. Договорът има за цел двете организации да си взаимодействат в полза на културата и изкуството, и за развитието на талнтливите деца. В тази посока беше и първата съвместна дейност, като Сдружението подпомогна финансово участието на ученическия оркестър „Джуниър бенд“ в Европейски творчески лагер в Италия. Младите музиканти и техния ръководител Йордан Цветанов вече се радват на огромна популярност и печелят както множество награди, така и вниманието на публиката.