Социализация на културното наследство

Социализация на културното наследство

Медиа:


На 24 и 25 март 2023 г. в центъра за култура и образование „Фолклорен извор“ в с. Царевец се проведе национална кръгла маса на тема „Социализация на културното наследство“.

Научният форум беше организиран от Центъра за етнология и културна антропология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Сдружение „Фолклорен извор“.

Програмата на събитието включваше:

 • Откриване на кръглата маса от д-р Генчо Генчев и проф. днк Маргарита Карамихова.
 • Културното наследство в епохата на автентицизма – проф. днк Маргарита Карамихова, почетен професор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Културното наследство в европейските програми за опазване и популяризиране – д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов.
 •  Културното наследство в публичния празничен календар на Свищов и Свищовско – Росен Маринов, докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Нови предизвикателства в представянето на Културното наследство чрез интернет платформи – гл. ас. Д-р Павлин Чаушев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Модерните виртуални възстановки на културни ценности в контекста на изследователската и преподавателска дейност – гл. ас. Д-р Пламен Събев, РИМ, В. Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Младежки образователни програми в музея – Ивайло Крумов, директор на ИМ, Белоградчик.
 • Музейният разказ извън музея – д-р Борислава Петрова, директор на Къща-музей Иван Вазов, Сопот.
 • С разказ в ръката. Как плъстенето на вълна може да привлече най-малките в Музея – гл. ас. д-р Светлана Антова, ИЕФЕМ, БАН.
 • Уста Генчо Кънев – творец на материална култура (опит за генеалогия) – Кремена Маркова, докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Представяне на книгата на д-р Павлин Чаушев „Охранителни и заключващи системи през XVII – XIX в. (Материалната култура в контекст).
 • Работна среща за планиране на съвместни проекти в областта на материалното и нематериалното културно наследство.