Участие по проект

Участие по проект

Медиа:


На 2 юли 2020 г. се състоя Заключетелна пресконференция по проект „Създаване на нова социална услуга. „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В ситуация на епидемична обстановка, при спазване на противоепидемични мерки, беше организирано заключително събитие. Това беше първата по рода си за Община Свищов виртуална /онлайн/ заключителна пресконференция. В интернет приложението ZOOM, конференцията продължи над 40 минути. Имаше възможност да се включат до 100 участника като гости. Беше организирана специална зала, от която се включиха модераторите и екипа за управление.

Организираните от Сдружението събития бяха широко информационно отразени с публикации на интернет сайта на радио „Фокус“, на сайта на Община Свищов, в печатни издания като в-к „Дунавско дело“ и в-к „Дунавска зора“, където място намериха 8 публикации по темата.

От двете събития се изготвиха аудио и видеофайлове, снимков материал и презентации, които бяха предоставени на медиите. Това допринесе за успешното популяризиране на проекта и утвърди авторитета на Сдружение „Фолклорен извор“ като коректен партньор при организиране и отразяване на общественозначими събития.